Nếu bạn đã yêu thích thể loại kinh dị thể không thể bỏ các game mobile kinh dị này. Chắc chắn khi bạn trải nghiệm chúng phải giật mình thon thót.