Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về phái Minh Giáo vừa mới được ra mắ ở phiên bản Hỏa Động Càn Khôn của Tân Thiên Long Mobile nhé.