Mặc sức đấm đá với tựa game zombie Panda Vs Zombie cực kì phong cách. Quăng lại những căng thẳng của công việc, của cuộc sống bộn bề và thỏa sức đấm đá, chặt chém lũ thây ma khát não.