Siêu game ban sung System Shock Remake dự kiến là sẽ tiếp tục bị trì hoãn cho tới năm 2018 trước khi game thủ có thể trải nghiệm.