Trên thế giới này tồn tại một thứ mà con người không ai không trải quá đó là nỗi sợ hãi. Dù bạn là ai, thì có lúc bạn sẽ cảm thấy mình sợ hãi 1 thứ gì đó, bạn có thể nói là “bạn không sợ” nhưng nhịp tim trong lồng ngực thì là