Khán giả khi xem những bộ phim Thái Lan ngược tâm, ngược thân này đều phát cáu lên bởi sao mà cặp đôi chính khổ và đau đớn quá vậy? Đến chừng nào mới chấm dứt đây?