Tổng hợp đầy đủ nhất những lệnh Đế Chế cơ bản như: mã xin tài nguyên, đẻ quân, phù thủy set, photon man…. Cùng Game Plants Vs Zombies khám phá nhé: