Chăm chăm tập trung vào những game kinh dị đình đám nhưng những trò chơi sau đây lại khiến bạn phải sợ hết hồn hết vía ngay từ phút đầu trải nghiệm đấy.