Những game chiến thuật thời gian thực hay bên dưới đây được Game Plant vs Zombies gửi đến người chơi dưới đây đều đang làm điên đảo một phần không nhỏ cộng đồng gamer.