Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone trực tiếp ở trong ứng dụng Messages (Tin nhắn) chỉ với một số bước sau.

Kể từ iOS 9 trở về trước, bạn có thể chặn tin nhắn trực tiếp trong phần chi tiết của tin nhắn bên trong ứng dụng Messages (Tin nhắn). Giờ đây, bạn phải thêm số điện thoại bạn muốn chặn vào danh bạ và sau đó chặn số đó trong ứng dụng Settings (Cài đặt). Dưới đây là cách thực hiện.

Các bước để chặn tin nhắn spam trên iPhone

Bước 1: Để thêm số điện thoại trong ứng dụng Messages (Tin nhắn) vào danh bạ, bạn mở tin nhắn đến từ số điện thoại đó, bấm lên số điện thoại, sau đó chọn nút Info (Thông tin) hình chữ i.

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 1

Bước 2: Ở màn hình kế tiếp, bạn bấm lên số điện thoại một lần nữa, và chọn Create new contact (Tạo liên hệ mới).

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 2

Bước 3: Số điện thoại bạn vừa chọn sẽ tự động xuất hiện trong trường Phone (Điện thoại). Bây giờ, bạn đặt tên cho số điện thoại này, và nhấn nút Done (Xong).

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 3

Bước 4: Đến đây bạn đã hoàn tất việc tạo liên hệ mới. Tiếp theo, bạn sẽ chặn tin nhắn từ liên hệ này.

Bước 5: Để chặn tin nhắn từ liên hệ bạn vừa tạo, bạn mở ứng dụng Settings (Cài đặt) từ màn hình chính.

Bước 6: Chọn Messages (Tin nhắn) từ màn hình Settings (Cài đặt).

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 4
Bước 7: Từ màn hình Messages (Tin nhắn), bạn cuộn xuống dưới và chọn Blocked (Bị chặn).

Bước 8: Tại đây, bạn bấm nút Add new (Thêm mới).

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 5
Bước 9: Nhập tên của liên hệ bạn vừa tạo vào ô tìm kiếm và chọn liên hệ tương ứng từ danh sách kết quả.

Bước 10: Liên hệ bạn chọn sẽ được thêm vào danh sách Blocked (Bị chặn).

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 6
Kể từ bây giờ trở đi, bạn sẽ không còn nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, hoặc FaceTime từ những người trong danh sách bị chặn nữa.

Bước 11: Trường hợp bạn không muốn chặn số điện thoại đó nữa, bạn chỉ cần truy cập vào danh sách Blocked (Bị chặn), bấm nút Edit (Sửa), và bấm nút dấu trừ màu đỏ để xóa số điện thoại khỏi danh sách bị chặn.

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản 7

Hy vọng với các bước hướng dẫn chặn tin nhắn spam trên iPhone đơn giản trên đây sẽ giúp ích nhiều cho bạn.