Bạn thích tựa game nào nhất?
Bạn thích vị tướng đi rừng có khả năng đấu tay đôi nào trong LMHT?
Bạn ấn tượng nhất với nhân vật phản diện nào?