Ngày nay khoa học ngày càng phát triển trí tưởng tượng của con người theo đó đó mà phát triển theo. Hiện tượng zombie là cũng là một đề tài rất được nhiều người quan tâm từ trước đến nay, nó là trí tưởng tượng phong phú của con người hay một vấn đề nghiên