Không phải là một game kinh di hay nhat Zombies Ate My Friends chỉ là một tựa game giải trí trên mobile. Trong game, nhiệm vụ của bạn chính là giải cứu bạn bè của mình khỏi bị ăn não bởi lũ zombie đang rình rập bên ngoài.