Tựa game ban sung chiến thuật Xuất Kích sẽ chính thức bước vào giai đoạn Alpha test vào ngày 2/11 tới đây. Cùng Game Plant Vs Zombie khám phá cơ hội sở hữu ngay súng AK 47A1 WhiteTiger cùng mã kích hoạt Alpha Test: