Vainglory World Championship 2017 sắp tới chế độ 5vs5 sẽ chính thức được lộ diện. Thông tin chi tiết bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé: