Chơi game kinh dị, xem phim ma, thậm chí là chơi game thực tế ảo kinh dị cũng chẳng ám ảnh bằng 40 câu truyện kinh dị dưới đây. Để Game Plants vs zombies kể cho bạn nghe nhé: