Sau khi đọc bài này xong bạn sẽ thấy newfeed của bạn tràn ngập thính. Tin đi là vừa đó. Không thì cùng Game Plant Vs Zombie đọc thử bài này thì biết.