Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Tera M chi tiết từng bước một bằn hình ảnh. Chắc chắn thành công ngay từ lần đầu tiên thử cài.