Resident Evil 8 đang được phát triển và sớm ra mắt trong tương lai gần. Vậy anh em đã cập nhật thông tin về bối  cảnh, nhân vật, phong cách…. của siêu phẩm này chưa?