Game thủ Pokemon GO đã có thể bắt Raikou ngay lúc này. Bắt luôn và ngay trước khi Pokemon huyền thoại này lại tiếp tục hành trình “di cư” của mình nhé.