Bạn có bao giờ nghĩ tới việc bạn sẽ đơn độc trên một hành tinh xa lạ? Và bạn có bao giờ tự hỏi bạn có thể sống sót khi “đơn phương độc mã” trên không gian? HEVN chính là tựa game như vậy! Đơn độc khám phá không gian vô tận cùng HEVN Vũ trụ bao la