Halloween sắp đến rồi, tức là cánh cổng địa ngục cũng sắp mở ra giải phóng linh hồn, các con quỷ đói khát về với thế giới loài người. Để chào đón ngày lễ ma quỷ này mọi người trên thế giới đều chuẩn bị cho mình các trang phục kì dị nhất, còn các