Tencent – “Công ty mẹ” của Riot Games; khi quyết định rót vốn đầu tư tới 15 tỷ USD vào thị trường đông dân nhất thế giới với mong muốn mở rộng ảnh hưởng của mảng eSports và tạo ra thị trường giá 330 nghìn tỷ VNĐ. “Công ty mẹ” của Riot đầu tư lớn vào Trung Quốc Như