Bắt kịp trào lưu, bộ vũ khí Halloween là tâm điểm của update tháng 10 trong CFQQ, nhưng năm nay Tencent đã đầu tư kĩ càng như thế nào.