Giới thiệu bởi Hugo Games, Axe in Face 2 tiếp tục phát huy các giá trị tinh hoa của đàn anh đi trước và không phụ lòng cộng đồng game thủ yêu thích thể loại game thủ thành.