Lúc nào chúng ta cũng tự hỏi liệu trên thế giới có tồn tại hai thế giới, một của con người một của những linh hồn. Khi người ta chết đi linh hồn sẽ bay đến và sống ở đó tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Có rất nhiều các câu