Trong nội dung bài chia sẻ hôm nay Game Plant vs Zombie sẽ hướng dẫn bạn cách chơi tướng Akali mà ai muốn chơi giỏi cũng nhất định phải biết và thành thạo.