4 hiểu nhầm về truyền thông nội bộ trong công ty mà bạn chưa biết

Có người cho rằng truyền thông nội bộ trong công ty và hoạt động nhân sự là một, truyền thông nội bộ khác hoàn toàn với văn hóa doanh nghiệp… Vậy những hiểu lầm đó được lý giải như nào?

Những hiểu lầm nghiêm về truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ và nhân sự là một?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa 2 bộ phận hành chính nhân sự và truyền thông nội bộ do có những điểm chung trong công việc. Nhưng chúng ta có thể phân biệt hai bộ phận này dựa theo đặc thù riêng như: phòng truyền thông nội bộ sẽ làm công tác chuyên môn về truyền thông và đẩy truyền thông đến mức hiệu quả nhất; còn bộ phận nhân sự chuyên quản lý, theo dõi các nhân sự trong công ty.

4 hiểu nhầm về truyền thông nội bộ trong công ty mà bạn chưa biết 1

Truyền thông nội bộ và nhân sự là 2 công việc có quan hệ chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau, trong đó truyền thông nội bộ là một phần của nhân sự. Nhưng nếu trong công ty chỉ có bộ phận nhân sự thôi thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần có một nhân viên truyền thông nội bộ để làm tốt nhất các kế hoạch truyền thông nội bộ. Nhân viên này sẽ là người phải hiểu rõ nhất về công ty, từ đó phối hợp với bộ phận nhân sự để tổ chức quản lý, điều hành nhân viên theo mục đích, tầm nhìn, hướng đi của lãnh đạo công ty. Đây là quá trình quyết định sự phát triển vững mạnh của công ty.

Truyền thông nội bộ khác với xây dựng văn hóa của doanh nghiệp?

Tại sao có thể khẳng định truyền thông nội bộ là văn hóa doanh nghiệp? Ta có thể hiểu văn hóa doanh nghiệp là những tinh hoa, tài sản, hình ảnh và thành tựu mà doanh nghiệp xây dựng và hướng tới. Nhân viên chính là những nhân tố nắm giữ, thể hiện và phát huy những tinh hoa này. Từ đó ta thấy truyền thông nội bộ là quá trình xây dựng và đưa tinh hoa văn hóa doanh nghiệp đến với nhân viên, hỗ trợ nhân viên duy trì và phát triển nó.

4 hiểu nhầm về truyền thông nội bộ trong công ty mà bạn chưa biết 2

Truyền thông nội bộ là PR in-house

Truyền thông nội bộ sử dụng đội ngũ nhân lực truyền thông, PR của một doanh nghiệp người ta gọi đó là PR in-house. Đây là thuật ngữ để phân biệt nhân viên PR tư nhân bên ngoài mà chúng ta thuê với đội ngũ nhân viên PR trong doanh nghiệp. Có thể nối truyền thông nội bộ là một phần hay là PR in-house.

Nhầm lẫn giữa truyền thông nội bộ và hoạt động quản lý nhân sự

4 hiểu nhầm về truyền thông nội bộ trong công ty mà bạn chưa biết 3

Để phân biệt 2 bộ phận này chúng ta cần hiểu rõ những công việc mà mỗi bộ phận cần làm, lấy đó làm đặc trưng để phân biệt. Truyền thông nội bộ là các hoạt động như xây dựng chiến lược Marketing, kế hoạch truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp, lên kế hoạch tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm gắn kết giữa nhân viên, biên tập và sản xuất các ấn phẩm lưu hành nội bộ để nhân viên nắm rõ các quy định của công ty, các định hướng chung để làm việc hiệu quả nhất. Còn hoạt động quản lý nhân sự sẽ bao gồm các công việc liên quan đến quản lý giấy tờ hành chính nhân sự, tuyển dụng và quản lý nhân lực trong công ty, đào tạo nhân sự,…

>>>> Truyền thông nội bộ là truyền tải thông tin và hoạt động gắn kết nhân viên với công ty. Còn nhân sự là chiêu mộ và quản lý nhân viên, quản lý giấy tờ hành chính, các dữ liệu quan trọng.

Các phương tiện và nội dung của truyền thông nội bộ

Các phương tiện
– Các phương tiện in ấn (báo chí nội bộ: các bản tin, sách về tổ chức, thư từ, các bài phát biểu…) và file và tài liệu đính kèm
– Các bảng thông báo vì đây vẫn là phương tiện truyền thông được các doanh nghiệp sử dụng nhiều và có hiệu quả nhất
– Mạng lưới internet nội bộ doanh nghiệp
– Các dữ liệu về tổ chức như phim, video, ảnh, phóng sự, các giấy tờ, báo chí,…
– Đài phát thanh nội bộ
– Các cuộc họp giao ban nội bộ và các hội thảo đào tạo
– Áp phích, bannner, biển quảng cáo nội bộ tại công ty
– Sử dụng mạng xã hội thông qua Website, Fanpage, Group nội bộ,… để truyền thông

4 hiểu nhầm về truyền thông nội bộ trong công ty mà bạn chưa biết 4
Nội dung của truyền thông nội bộ
– Tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo nhân sự của công ty
– Truyền thống, văn hóa doanh nghiệp và các thành tựu đạt được
– Chiến lược hoạt động và nhiệm vụ trong từng thời kỳ
– Tuyên dương khen thưởng các tấm gương người tốt việc tốt
– Lên kế hoạch tổ chức các hội nghị và thảo luận khoa học
– Tổn chức các hoạt động sự kiện, văn hóa, thể thao, kỉ niệm của doanh nghiệp
– Tổ chức, tham gia các chương trình tài trợ, từ thiện
– Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật mới

Truyền thông nội bộ trong công ty là cầu nối gắn kết nhân viên trong công ty với nhau, gắn kết nhân viên với ban lãnh đạo…. Vì thế, tuyệt đối không được coi nhẹ vai trò của hoạt động này.